ขับรถเที่ยวทั่วประเทศอาเซียน ควรเตรียมตัวยังไง

ขับรถเที่ยวทั่วประเทศอาเซียน ควรเตรียมตัวยังไง

            การท่องเที่ยวด้วยรถส่วนบุคคล เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การขับรถไปท่องเที่ยวตามประเทศต่าง ๆ ที่อยู่ในประชาคมอาเซียนก็เป็นตัวเลือกที่ดี เรื่องจากมีระยะห่างจากประเทศไทยไม่ไกลจนเกินไป

แต่ทว่า ก่อนที่จะขับรถไปท่องเที่ยวยังประเทศเพื่อนบ้านนั้น ก็ต้องเตรียมตัวให้เรียบร้อยเสียก่อน เพราะเมื่อออกจากประเทศไทยไปแล้วเราจะกลายเป็นคนต่างชาติทันที เวลาเจอปัญหาหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็จะสามารถแก้ไขได้ไม่ยากเย็นนัก

เตรียมเอกสารสำคัญให้พร้อมก่อนขับขี่

ก่อนที่จะนำรถคันโปรดออกไปขับขี่ในประเทศเพื่อนบ้าน ต้องมีมีเอกสารต่าง ๆที่ควรมีเตรียมพร้อมให้เรียบร้อยเสมอก่อนออกเดินทาง ดังนี้

– พาสปอร์ตรถเล่มม่วง หรือหนังสืออนุญาติขับรถระหว่างประเทศ

– เครื่องหมายแสดงประเทศต้นทาง หรือสติ๊กเกอร์ตัว T

– หนังสือรับรองการตรวจเช็คสภาพรถยนต์

– แผ่นป้ายทะเบียนรถที่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยก็สามารถนำติดตัวไปด้วยได้

– เล่มทะเบียนรถฉบับจริง

– พาสปอร์ต หรือหนังสือเดินทางระหว่างประเทศที่ต้องมีอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

ข้อแนะนำต่าง ๆ

สำหรับพาสปอร์ตเล่มม่วง, เครื่องหมายแสดงประเทศต้นทาง, หนังสือรับรองการตรวจสภาพรถยนต์ ทั้ง 3 อย่างนี้ สามารถเดินเรื่องขอได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ ส่วนแผ่นป้ายทะเบียนภาษาอังกฤษนั้น ต้องไปขอที่สำนักงานขนส่งที่รถเคยจดทะเบียนเอาไว้

ที่สำคัญคือ ใบอนุญาตขับรถแบบ Smart Card หรือแบบที่มีแถบแม่เหล็ก ถือเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งทุกวันนี้ผู้ขับรถส่วนมากจะใช้ใบขับขี่แบบ Smart Card กันอยู่แล้ว แต่หากใครที่ใช้ใบขับขี่แบบกระดาษต้องนำมาเปลี่ยนให้เป็นแบบ Smart Card ที่มีภาษาอังกฤษกำกับ จึงจะสามารถขับรถท่องเที่ยวไปตามประเทศต่าง ๆ ได้

นอกจากนี้ การศึกหาข้อมูลของประเทศที่ต้องการไปเที่ยวก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน โดยเฉพาะแผนที่ในการเดินทาง หรือกฎจราจร ที่แต่ละประเทศในอาเซียนจะมีกฎระเบียบในการขับขี่ที่แตกต่างกันออกไป ทั้งป้ายจราจร และการขับชิดซ้ายชิดขวา อย่างเช่นที่ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย จะขับรถชิดซ้ายเหมือนประเทศไทย แต่หากเป็นกัมพูชา ลาว หรือเวียดนาม จะขับรถชิดขวา

Leave a Comment